Tuyển dụng

Nhân viên phát triển bán hàng online

Yêu cầu:

- Số lượng: 2

- Thành thạo máy vi tính

- Tốt nghiệp đại học ngành IT hoặc BA

- Tiếng Anh: Bằng C

Nộp hồ sơ từ ngày 10/10/2015